Typ tekstu: Książka
Autor: Karol Modzelewski
Tytuł: Barbarzyńska Europa
Rok: 2004
od imion synów Manna wywodzić się miały nazwy plemienne co znaczniejszych germańskich ludów. Tacyt nie wziął pełnej odpowiedzialności za tę ostatnią opinię, ale u jej podstaw legły spostrzeżenia "niektórych": może Pliniusza Starszego, a może jeszcze innych autorów. Zapewne uważali oni, że wszystkie z germańskie ludy przypisywały sobie pochodzenie od któregoś z bogów. W każdym razie również Tacyt był przekonany, że z mitu teogonicznego wyrastały u Germanów mity etnogenetyczne.
Równie istotna wydaje się uwaga Tacyta, że "starodawne pieśni" (carmina antiqua) są u Germanów jedynym wehikułem przenoszącym z pokolenia na pokolenie depozyt zbiorowej pamięci. Czy ci, którzy przedstawiali w tych pieśniach wyobrażenia o bogach
od imion synów Manna wywodzić się miały nazwy plemienne co znaczniejszych germańskich ludów. Tacyt nie wziął pełnej odpowiedzialności za tę ostatnią opinię, ale u jej podstaw legły spostrzeżenia "niektórych": może Pliniusza Starszego, a może jeszcze innych autorów. Zapewne uważali oni, że wszystkie z germańskie ludy przypisywały sobie pochodzenie od któregoś z bogów. W każdym razie również Tacyt był przekonany, że z mitu teogonicznego wyrastały u Germanów mity etnogenetyczne.<br>Równie istotna wydaje się uwaga Tacyta, że "starodawne pieśni" (carmina antiqua) są u Germanów jedynym wehikułem przenoszącym z pokolenia na pokolenie depozyt zbiorowej pamięci. Czy ci, którzy przedstawiali w tych pieśniach wyobrażenia o bogach
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego