Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Państwo i Prawo
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1991
procesu, to jakie i według jakich zasad ponosić on powinien koszty procesu?
7. Rozwiązania ustawy z 1990 r. wykazują nie tylko mankamenty procesowe, ale i materialnoprawne, które rzutują na zakres funkcjonowania sądu antymonopolowego. Świadczy o tym w szczególności zestawienie art. 8 ust. 2 z art. 6 ustawy (tj. kwestia nieważności z mocy prawa aktów mających znamię niedozwolonych praktyk monopolistycznych oraz możliwość uznania przez sąd, że konkretne praktyki monopolistycznymi jednak nie są, bo są "niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej i nie powodują istotnego ograniczenia konkurencji").
8. Ocena charakteru sądu antymonopolowego będzie jeszcze z pewnością przedmiotem sporów doktrynalnych. Nasuwają się tu pewne analogie z
procesu, to jakie i według jakich zasad ponosić on powinien koszty procesu?<br>7. Rozwiązania ustawy z 1990 r. wykazują nie tylko mankamenty procesowe, ale i materialnoprawne, które rzutują na zakres funkcjonowania sądu antymonopolowego. Świadczy o tym w szczególności zestawienie art. 8 ust. 2 z art. 6 ustawy (tj. kwestia nieważności z mocy prawa aktów mających znamię niedozwolonych praktyk monopolistycznych oraz możliwość uznania przez sąd, że konkretne praktyki monopolistycznymi jednak nie są, bo są "niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej i nie powodują istotnego ograniczenia konkurencji").<br>8. Ocena charakteru sądu antymonopolowego będzie jeszcze z pewnością przedmiotem sporów doktrynalnych. Nasuwają się tu pewne analogie z
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego