Typ tekstu: Książka
Autor: Komor Michał
Tytuł: Euromarketing. Strategie marketingowe przedsiębiorstw na eurorynku
Rok: 2000
za zagrożenia dla konkurencji porozumienia w zakresie: specjalizacji, wyłącznej dystrybucji, wyłącznych zakupów, licencjonowania, działalności badawczo-rozwojowej B+R, obrotu w sferze know how i porozumień franchisingowych.
Jeżeli porozumienie między przedsiębiorstwami zostanie przez Komisję uznane za naruszające zasady konkurencji i nie podlega wyłączeniom, to uznaje się je za niebyłe i nieważne z mocy prawa. Strony są wzywane do zaprzestania prowadzenia takich praktyk, a ponadto możliwe jest nałożenie kary grzywny.
Artykuł 86 Traktatu Rzymskiego stanowi regulację takich sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo uzyskuje tzw. pozycję dominującą. Jest ona określana na podstawie następujących kryteriów: przedsiębiorstwo działa na rynku całkowicie niezależnie od konkurentów, nabywców lub dostawców i posiada
za zagrożenia dla konkurencji porozumienia w zakresie: specjalizacji, wyłącznej dystrybucji, wyłącznych zakupów, licencjonowania, działalności badawczo-rozwojowej B+R, obrotu w sferze know how i porozumień franchisingowych.<br>Jeżeli porozumienie między przedsiębiorstwami zostanie przez Komisję uznane za naruszające zasady konkurencji i nie podlega wyłączeniom, to uznaje się je za niebyłe i nieważne z mocy prawa. Strony są wzywane do zaprzestania prowadzenia takich praktyk, a ponadto możliwe jest nałożenie kary grzywny.<br>Artykuł 86 Traktatu Rzymskiego stanowi regulację takich sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo uzyskuje tzw. pozycję dominującą. Jest ona określana na podstawie następujących kryteriów: przedsiębiorstwo działa na rynku całkowicie niezależnie od konkurentów, nabywców lub dostawców i posiada
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego