Typ tekstu: Książka
Autor: Szyszkowska Maria
Tytuł: W poszukiwaniu sensu życia
Rok: 1997
do głosu irracjonalizm.
Trudno byłoby również - odwołując się do kategorii racjonalnych - uzasadnić siłę oddziaływania mody. Przywykło się mówić o niej w odniesieniu do strojów, ale zjawisko to występuje w każdej dziedzinie życia kulturowego. Moda wiąże się z protestem wobec monotonii życia, jest przejawem znużenia tym, co znane, kultywuje nowość tylko z racji nowości; cechą charakterystyczną jest szybkość, z jaką się rozchodzi.
Zaznacza się u nas postawa pewnej podejrzliwości czy też nieufności wobec sfery uczuć i doznań. Wielu woli, bo tak bezpieczniej, traktować człowieka jako element jakiejś społecznej całości, kierujący się w swoich poczynaniach racjonalnymi motywami. Mimo rewolucji w sposobie myślenia dokonanej przez
do głosu irracjonalizm.&lt;/&gt;<br>Trudno byłoby również - odwołując się do kategorii racjonalnych - uzasadnić siłę oddziaływania mody. Przywykło się mówić o niej w odniesieniu do strojów, ale zjawisko to występuje w każdej dziedzinie życia kulturowego. Moda wiąże się z protestem wobec monotonii życia, jest przejawem znużenia tym, co znane, kultywuje nowość tylko z racji nowości; cechą charakterystyczną jest szybkość, z jaką się rozchodzi.<br>Zaznacza się u nas postawa pewnej podejrzliwości czy też nieufności wobec sfery uczuć i doznań. Wielu woli, bo tak bezpieczniej, traktować człowieka jako element jakiejś społecznej całości, kierujący się w swoich poczynaniach racjonalnymi motywami. Mimo rewolucji w sposobie myślenia dokonanej przez
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego