Typ tekstu: Książka
Autor: Jedliński Krzysztof i inni
Tytuł: Trening interpersonalny
Rok: 1997
poczuciem straty z racji uczestniczenia w nieudanym treningu. Ta frustracja owocuje ekspresją złości i gniewu.

2. Stwarza on możliwość większej aktywności uczestników, co z kolei przyśpiesza proces podejmowania ról, np. lidera aktywisty, przywódcy buntu, "dobrego ucznia", a następnie "nawigatora", lidera emocjonalnego, "sumienia grupy" i innych.

3. Następuje szybsza integracja grupy z racji pojawienia się wspólnego problemu, jakim jest "nienormalne" zachowanie trenera. Nawet czas wolny bywa czasem poświęcany naradom, "co z tym zrobić".

4. Poczucie bezpieczeństwa wytwarzane jest przez uczestników, i to jako rezultat ich własnej aktywności.

5. Odzew na problemy zgłaszane przez uczestników zależy całkowicie od ich aktywności, co z kolei wyzwala
poczuciem straty z racji uczestniczenia w nieudanym treningu. Ta frustracja owocuje ekspresją złości i gniewu.<br><br>2. Stwarza on możliwość większej aktywności uczestników, co z kolei przyśpiesza proces podejmowania ról, np. lidera aktywisty, przywódcy buntu, "dobrego ucznia", a następnie "nawigatora", lidera emocjonalnego, "sumienia grupy" i innych.<br><br>3. Następuje szybsza integracja grupy z racji pojawienia się wspólnego problemu, jakim jest "nienormalne" zachowanie trenera. Nawet czas wolny bywa czasem poświęcany naradom, "co z tym zrobić".<br><br>4. Poczucie bezpieczeństwa wytwarzane jest przez uczestników, i to jako rezultat ich własnej aktywności.<br><br>5. Odzew na problemy zgłaszane przez uczestników zależy całkowicie od ich aktywności, co z kolei wyzwala
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego