Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Rzeczpospolita
Nr: 04.30
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
z aktywną rolą Polski w kształtowaniu "polityki sąsiedzkiej" UE" - można przeczytać w oświadczeniu. Według jego autora Białorusini dysponują dokumentacją potwierdzającą "działalność wywiadowczą polskiego dyplomaty". Materiały te miały być we "właściwym czasie" przedstawione ambasadorowi RP w Mińsku.
Jednocześnie białoruskie MSZ zapewniło, że Mińsk uznaje cały incydent za zażegnany i opowiada się za dalszym rozwojem białorusko-polskiej współpracy we wszystkich dziedzinach.
Trudno powiedzieć, czy afera wokół polskiego attaché wpłynęła na niespodziewane odwołanie przyjazdu na warszawskie forum ekonomiczne premiera Białorusi Siarhieja Sidorskiego, którego zastąpił jeden z białoruskich ministrów. Oficjalnie podano, że premier Sidorski otrzymał od prezydenta Aleksandra Łukaszenki ważne polecenia dotyczące spraw krajowych.
ta.s
z aktywną rolą Polski w kształtowaniu "polityki sąsiedzkiej" UE"&lt;/&gt;&lt;/&gt; - można przeczytać w oświadczeniu. Według jego autora Białorusini dysponują dokumentacją potwierdzającą &lt;q&gt;&lt;transl&gt;"działalność wywiadowczą polskiego dyplomaty"&lt;/&gt;&lt;/&gt;. Materiały te miały być we &lt;q&gt;&lt;transl&gt;"właściwym czasie"&lt;/&gt;&lt;/&gt; przedstawione ambasadorowi &lt;name type="place"&gt;RP&lt;/&gt; w &lt;name type="place"&gt;Mińsku&lt;/&gt;.<br>Jednocześnie białoruskie &lt;name type="org"&gt;MSZ&lt;/&gt; zapewniło, że &lt;name type="place"&gt;Mińsk&lt;/&gt; uznaje cały incydent za zażegnany i opowiada się za dalszym rozwojem białorusko-polskiej współpracy we wszystkich dziedzinach.<br>Trudno powiedzieć, czy afera wokół polskiego attaché wpłynęła na niespodziewane odwołanie przyjazdu na warszawskie forum ekonomiczne premiera &lt;name type="place"&gt;Białorusi&lt;/&gt; &lt;name type="person"&gt;Siarhieja Sidorskiego&lt;/&gt;, którego zastąpił jeden z białoruskich ministrów. Oficjalnie podano, że premier &lt;name type="person"&gt;Sidorski&lt;/&gt; otrzymał od prezydenta &lt;name type="person"&gt;Aleksandra Łukaszenki&lt;/&gt; ważne polecenia dotyczące spraw krajowych.<br>&lt;au&gt;ta.s
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego