Typ tekstu: Książka
Autor: Tischner Józef
Tytuł: Świat ludzkiej nadziei. Wybór szkiców filozoficznych 1966-1975
Rok wydania: 1994
Lata powstania: 1966-1975
ale emocji nie należy pojmować w sensie płytkiego sentymentalizmu. Im wyższa wartość, tym głębiej jest przez człowieka odczuwana. Człowiek dysponuje samoistną intuicją wartości. Intuicja ta u Schelera nosi nazwę preferencji.
Świat człowieka to świat wielorakich wartości. Nie sposób wskazać na taki obszar świata, który by był absolutnie wolny od aksjologicznych zabarwień. W świecie człowieka istnieją miejsca, w których wartość występuje źródłowo, np. piękne dzieło sztuki. Ale wartość tym się odznacza, że promieniuje na świat, który stoi w jakimś związku z nią, np. skrawek papieru zyskuje wartość, gdy okaże się, że jest to bilet uprawniający do wstępu na wystawę dzieł sztuki. Nie
ale emocji nie należy pojmować w sensie płytkiego sentymentalizmu. Im wyższa wartość, tym głębiej jest przez człowieka odczuwana. Człowiek dysponuje samoistną intuicją wartości. Intuicja ta u Schelera nosi nazwę preferencji.<br>Świat człowieka to świat wielorakich wartości. Nie sposób wskazać na taki obszar świata, który by był absolutnie wolny od aksjologicznych zabarwień. W świecie człowieka istnieją miejsca, w których wartość występuje źródłowo, np. piękne dzieło sztuki. Ale wartość tym się odznacza, że promieniuje na świat, który stoi w jakimś związku z nią, np. skrawek papieru zyskuje wartość, gdy okaże się, że jest to bilet uprawniający do wstępu na wystawę dzieł sztuki. &lt;page nr=121&gt; Nie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego