Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
empirycznych, metodologii psychologii), jego doświadczenie zawodowe, a także to wszystko, co składa się na skrótowe określenie: kompetencje zawodowe. Trudno to źródło precyzujnie oddzielić od pierwszego. W zasadzie oba one stanowią jedno "duże" źródło wstępnych OIB.

Trzecim źródłem wstępnych OIB, tkwiącym poza badaczem, są dane, które uzyskuje on o osobie badanej zanim nawiąże z nią kontakt. Te dane mogą być dwojakiego rodzaju. Z jednej strony będą to dane obiektywne: fizjologiczne, społeczno-demograficzne, wyniki obiektywnych testów psychologicznych. Z drugiej zaś strony badacz korzysta z takich danych, jak pewne stereotypowe charakterystyki osób, wynikające z ich przynależności do określonych grup społecznych, wspólnot religijnych, mniejszości narodowych
empirycznych, metodologii psychologii), jego doświadczenie zawodowe, a także to wszystko, co składa się na skrótowe określenie: kompetencje zawodowe. Trudno to źródło precyzujnie oddzielić od pierwszego. W zasadzie oba one stanowią jedno "duże" źródło wstępnych OIB.<br><br> Trzecim źródłem wstępnych OIB, tkwiącym poza badaczem, są dane, które uzyskuje on o osobie badanej zanim nawiąże z nią kontakt. Te dane mogą być dwojakiego rodzaju. Z jednej strony będą to dane obiektywne: fizjologiczne, społeczno-demograficzne, wyniki obiektywnych testów psychologicznych. Z drugiej zaś strony badacz korzysta z takich danych, jak pewne stereotypowe charakterystyki osób, wynikające z ich przynależności do określonych grup społecznych, wspólnot religijnych, mniejszości narodowych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego