Typ tekstu: Książka
Autor: Pietrzak Bogusław, Polański Zbigniew
Tytuł: System finansowy w Polsce
Rok: 1997
Powołane zostały takie nowe instytucje jak: Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń oraz Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych. Sprecyzowane zostały podstawy ekonomiczne oraz zadania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
Nadzór ubezpieczeniowy realizowany jest przez wyspecjalizowaną instytucję, jaką jest Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń (będący centralnym organem administracji państwowej). Zadaniem nadzoru jest ochrona interesów osoby ubezpieczonej przez zapobieganie sytuacji, w której zakład ubezpieczeń nie będzie w stanie wypłacać ubezpieczonemu należnego świadczenia. Służyć ma temu zarówno współkształtowanie ogólnych zasad polityki gospodarczej wobec ubezpieczeń, jak i możliwość przeprowadzenia w każdej chwili kontroli działalności oraz stanu majątkowego zakładu ubezpieczeń.
W świetle nowelizacji ustawy o działalności ubezpieczeniowej z 1995 r. Ministrowi Finansów
Powołane zostały takie nowe instytucje jak: Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń oraz Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych. Sprecyzowane zostały podstawy ekonomiczne oraz zadania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.<br>Nadzór ubezpieczeniowy realizowany jest przez wyspecjalizowaną instytucję, jaką jest Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń (będący centralnym organem administracji państwowej). Zadaniem nadzoru jest ochrona interesów osoby ubezpieczonej przez zapobieganie sytuacji, w której zakład ubezpieczeń nie będzie w stanie wypłacać ubezpieczonemu należnego świadczenia. Służyć ma temu zarówno współkształtowanie ogólnych zasad polityki gospodarczej wobec ubezpieczeń, jak i możliwość przeprowadzenia w każdej chwili kontroli działalności oraz stanu majątkowego zakładu ubezpieczeń.<br>W świetle nowelizacji ustawy o działalności ubezpieczeniowej z 1995 r. Ministrowi Finansów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego