Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Metropol
Nr: 04.06
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2001
czyli alkohol, papierosy i narkotyki. Staramy się wytłumaczyć dzieciom, jakie skutki prawne ma posiadanie narkotyków, czy kupowanie alkoholu przez niepełnoletnich. Poza tym, spotykamy się z rodzicami i pedagogami, aby wiedzieli, jak postępować z uczniami mającymi kontakt z używkami.

Czy policja ma sposoby na uczniów wymuszających pieniądze od innych dzieci?

- Podstawową zasadą, której trzeba przestrzegać w takich sytuacjach jest jawność. Dzieci i rodzice powinni współpracować z nauczycielami, szkolnym pedagogiem i policją. Nikt nie może być bezkarny, jeżeli wiadomo, kto jest winny, to za każdym razem sekcji ds. nieletnich udaje się rozwiązać problem.

Magda KarpińskaInterpol poszukiwał, Polacy aresztowali, Legnica Policja zatrzymała 40
czyli alkohol, papierosy i narkotyki. Staramy się wytłumaczyć dzieciom, jakie skutki prawne ma posiadanie narkotyków, czy kupowanie alkoholu przez niepełnoletnich. Poza tym, spotykamy się z rodzicami i pedagogami, aby wiedzieli, jak postępować z uczniami mającymi kontakt z używkami.&lt;/&gt;<br><br>&lt;who1&gt;Czy policja ma sposoby na uczniów wymuszających pieniądze od innych dzieci?&lt;/&gt;<br><br>&lt;who2&gt;- Podstawową zasadą, której trzeba przestrzegać w takich sytuacjach jest jawność. Dzieci i rodzice powinni współpracować z nauczycielami, szkolnym pedagogiem i policją. Nikt nie może być bezkarny, jeżeli wiadomo, kto jest winny, to za każdym razem sekcji ds. nieletnich udaje się rozwiązać problem.&lt;/&gt;<br><br>&lt;au&gt;Magda Karpińska&lt;/&gt;&lt;/&gt;<br><br>&lt;div type="news"&gt;<br><br>Interpol poszukiwał, Polacy aresztowali, Legnica Policja zatrzymała 40
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego