Typ tekstu: Książka
Autor: Dudczak Andrzej
Tytuł: Koparki. Teoria i projektowanie
Rok: 2000
objętości nadsypu. Pomija się przy tym lokalne nieciągłości kształtu, takie jak zęby łyżki, przedłużenia ścian bocznych, ściany tylnej i krawędzi tnącej oraz nakładki. Komora łyżki powinna być ustawiona w taki sposób, aby płaszczyzna przechodząca przez krawędź tnącą i górną krawędź ściany tylnej była pozioma.
Na rysunku 1.20 jest przedstawiona zasada wyznaczania objętości łyżki, której maksymalna głębokość wycięcia ściany bocznej Y jest mniejsza lub równa 1/12 długości łyżki X. W takim przypadku ograniczeniem wewnętrznej przestrzeni łyżki jest płaszczyzna zgarnięcia, przechodząca przez krawędź tnącą i krawędź tylnej ściany łyżki. Dla takich łyżek umowny nadsyp, którego objętość jest uwzględniana przy obliczaniu nominalnej
objętości nadsypu. Pomija się przy tym lokalne nieciągłości kształtu, takie jak zęby łyżki, przedłużenia ścian bocznych, ściany tylnej i krawędzi tnącej oraz nakładki. Komora łyżki powinna być ustawiona w taki sposób, aby płaszczyzna przechodząca przez krawędź tnącą i górną krawędź ściany tylnej była pozioma.<br>Na rysunku 1.20 jest przedstawiona zasada wyznaczania objętości łyżki, której maksymalna głębokość wycięcia ściany bocznej Y jest mniejsza lub równa 1/12 długości łyżki X. W takim przypadku ograniczeniem wewnętrznej przestrzeni łyżki jest płaszczyzna zgarnięcia, przechodząca przez krawędź tnącą i krawędź tylnej ściany łyżki. Dla takich łyżek umowny nadsyp, którego objętość jest uwzględniana przy obliczaniu nominalnej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego