Typ tekstu: Książka
Autor: Woś Alojzy
Tytuł: Meteorologia
Rok: 1996
wykazów przepisuje się wyniki obserwacji i pomiarów z kolejnych dni i wszystkich terminów, w których były one dokonywane (po uwzględnieniu poprawek, gdy były one wykonywane za pomocą przyrządów). Wykazy zawierają ponadto niektóre dane odczytane z pasków przyrządów samopiszących. Dokonuje się w wykazach wyliczeń sum i wartości średnich za okres doby, zestawia zjawiska atmosferyczne jakie wystąpiły każdej doby itd. Na ich podstawie są obliczane i zestawiane wartości średnie miesięczne, sumy miesięczne, wartości maksymalne i minimalne, liczby dni o charakterystycznych wartościach oraz z różnymi zjawiskami itp.
Wyniki obserwacji meteorologicznych poprawnie zestawione i obliczone, po kontroli są udostępniane różnym użytkownikom, stanowią podstawę do dalszych
wykazów przepisuje się wyniki obserwacji i pomiarów z kolejnych dni i wszystkich terminów, w których były one dokonywane (po uwzględnieniu poprawek, gdy były one wykonywane za pomocą przyrządów). Wykazy zawierają ponadto niektóre dane odczytane z pasków przyrządów samopiszących. Dokonuje się w wykazach wyliczeń sum i wartości średnich za okres doby, zestawia zjawiska atmosferyczne jakie wystąpiły każdej doby itd. Na ich podstawie są obliczane i zestawiane wartości średnie miesięczne, sumy miesięczne, wartości maksymalne i minimalne, liczby dni o charakterystycznych wartościach oraz z różnymi zjawiskami itp.<br> Wyniki obserwacji meteorologicznych poprawnie zestawione i obliczone, po kontroli są udostępniane różnym użytkownikom, stanowią podstawę do dalszych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego