Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
W okresach bezdeszczowych niski poziom uwilgocenia utrzymuje się całą dobę. Przewietrzanie. Na ogół bardzo duże i duże. Znaczna ruchliwość mas powietrza wynika ze struktury pokrywy roślinnej, dużego naświetlenia niższych warstw i pofalowanego zazwyczaj podłoża. Przeważa ruch konwekcyjny, dzięki czemu wymiana mas powietrza między warstwą koron a dnem lasu jest dość znaczna. Produkcja tlenu. Względnie niska lub średnia. W drzewostanach wieku rębnego wynosi około 5/t/ha/rok, w przedrębnych i młodnikach jest wyższa (1012 t/ha/rok). Produkcja tlenu trwa cały rok, w sezonie wegetacyjnym wzrasta i dochodzi do 70% wielkości całorocznej. W szczególnych warunkach klimatycznych, przy dużym nasłonecznieniu i małej
W okresach bezdeszczowych niski poziom uwilgocenia utrzymuje się całą dobę. Przewietrzanie. Na ogół bardzo duże i duże. Znaczna ruchliwość mas powietrza wynika ze struktury pokrywy roślinnej, dużego naświetlenia niższych warstw i pofalowanego zazwyczaj podłoża. Przeważa ruch konwekcyjny, dzięki czemu wymiana mas powietrza między warstwą koron a dnem lasu jest dość znaczna. Produkcja tlenu. Względnie niska lub średnia. W drzewostanach wieku rębnego wynosi około 5/t/ha/rok, w przedrębnych i młodnikach jest wyższa (1012 t/ha/rok). Produkcja tlenu trwa cały rok, w sezonie wegetacyjnym wzrasta i dochodzi do 70% wielkości całorocznej. W szczególnych warunkach klimatycznych, przy dużym nasłonecznieniu i małej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego