Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Rzeczpospolita
Nr: 01.21
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
raportu. - Polska też będzie musiała się z tym problemem zmierzyć. - Na uczelniach francuskich i niemieckich, gdzie pojawiła się propozycja płatnych studiów, trwają protesty - komentuje przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej prof. Andrzej Jamiołkowski. - Dyskusja na temat czesnego przetacza się przez całą Europę.
- Przykro, że znaczna część młodzieży biedniejszej studiuje za pieniądze, a znaczna część młodzieży bogatszej za darmo. - odpowiada wiceminister edukacji Tadeusz Szulc. - Ale ta propozycja nie przystaje do naszej rzeczywistości. Płatne studia w szkołach publicznych byłyby niezgodne z naszą konstytucją.
Analitycy banków uważają też, że system bezpłatnych studiów, na które bardzo trudno się dostać, jest niesprawiedliwy. Na publiczne, bardzo prestiżowe uczelnie idą
raportu. &lt;q&gt;&lt;transl&gt;- Polska też będzie musiała się z tym problemem zmierzyć.&lt;/&gt;&lt;/&gt; &lt;q&gt;- Na uczelniach francuskich i niemieckich, gdzie pojawiła się propozycja płatnych studiów, trwają protesty&lt;/&gt; - komentuje przewodniczący &lt;name type="org"&gt;Państwowej Komisji Akredytacyjnej&lt;/&gt; prof. &lt;name type="person"&gt;Andrzej Jamiołkowski&lt;/&gt;. &lt;q&gt;- Dyskusja na temat czesnego przetacza się przez całą &lt;name type="place"&gt;Europę&lt;/&gt;.&lt;/&gt;<br>&lt;q&gt;- Przykro, że znaczna część młodzieży biedniejszej studiuje za pieniądze, a znaczna część młodzieży bogatszej za darmo.&lt;/&gt; - odpowiada wiceminister edukacji &lt;name type="person"&gt;Tadeusz Szulc&lt;/&gt;. &lt;q&gt;- Ale ta propozycja nie przystaje do naszej rzeczywistości. Płatne studia w szkołach publicznych byłyby niezgodne z naszą konstytucją.&lt;/&gt;<br>Analitycy banków uważają też, że system bezpłatnych studiów, na które bardzo trudno się dostać, jest niesprawiedliwy. Na publiczne, bardzo prestiżowe uczelnie idą
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego