Typ tekstu: Książka
Autor: Grünberg Karol, Otręba Bolesław
Tytuł: Joachim von Ribbentrop
Rok: 1995
konkretne plany wysiedlenia Żydów z państw okupowanych i satelickich. Zwielokrotniły się też naciski, jakie Auswärtiges Amt wywierało na rządy państw podporządkowanych. We wrześniu Ribbentrop polecił ambasadorom Rzeszy w Bułgarii, Danii i na Węgrzech, by przyspieszyli deportację Żydów do obozów koncentracyjnych.
Militarne porażki armii niemieckiej na froncie wschodnim przyczyniły się do znacznej aktywności społeczeństw skierowanej przeciwko władzom okupacyjnym. Opór przeciwko eksterminacji ludności żydowskiej był w praktyce równoznaczny z czynnym przeciwstawianiem się postępującemu procesowi ujarzmienia zniewolonych narodów.
Ribbentrop starał się wciągnąć rządy państw satelickich do programu ludobójczej polityki. Zainteresowano się tymi krajami, w których antyżydowskie akcje prowadzone były na razie w ograniczonym zakresie
konkretne plany wysiedlenia Żydów z państw okupowanych i satelickich. Zwielokrotniły się też naciski, jakie &lt;name type="org"&gt;Auswärtiges Amt&lt;/&gt; wywierało na rządy państw podporządkowanych. We wrześniu &lt;name type="person"&gt;Ribbentrop&lt;/&gt; polecił ambasadorom Rzeszy w Bułgarii, Danii i na Węgrzech, by przyspieszyli deportację Żydów do obozów koncentracyjnych.<br>Militarne porażki armii niemieckiej na froncie wschodnim przyczyniły się do znacznej aktywności społeczeństw skierowanej przeciwko władzom okupacyjnym. Opór przeciwko eksterminacji ludności żydowskiej był w praktyce równoznaczny z czynnym przeciwstawianiem się postępującemu procesowi ujarzmienia zniewolonych narodów.<br>&lt;name type="person"&gt;Ribbentrop&lt;/&gt; starał się wciągnąć rządy państw satelickich do programu ludobójczej polityki. Zainteresowano się tymi krajami, w których antyżydowskie akcje prowadzone były na razie w ograniczonym zakresie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego