Typ tekstu: Książka
Tytuł: Alkohol a społeczeństwo. Postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych
Rok: 2004
i odpowiedzialność za jej wystąpienie są związane głównie z osobą sprawcy. Skalę zjawiska szacuje się na podstawie policyjnych danych statystycznych o liczbie zarejestrowanych przestępstw związanych z przemocą. Prowadzi się także analizy akt policyjnych i dokumentacji sądowej. Badania sprawców są prowadzone w sądach i więzieniach (jeśli ich aresztowano), niestety zwykle w znacznym odstępie czasowym od dokonanego aktu przemocy (Rossow i in., 2001). Gromadzenie informacji o ofiarach przemocy jest możliwe dzięki badaniom prowadzonym na ostrych dyżurach, w związku z tym wiedza na temat poziomu używania alkoholu i jego wpływu na doznaną przemoc jest stosunkowo wysoka (Borges i in., 1998, Cherpitel, 1994).

Liczba ofiar
i odpowiedzialność za jej wystąpienie są związane głównie z osobą sprawcy. Skalę zjawiska szacuje się na podstawie policyjnych danych statystycznych o liczbie zarejestrowanych przestępstw związanych z przemocą. Prowadzi się także analizy akt policyjnych i dokumentacji sądowej. Badania sprawców są prowadzone w sądach i więzieniach (jeśli ich aresztowano), niestety zwykle w znacznym odstępie czasowym od dokonanego aktu przemocy (Rossow i in., 2001). Gromadzenie informacji o ofiarach przemocy jest możliwe dzięki badaniom prowadzonym na ostrych dyżurach, w związku z tym wiedza na temat poziomu używania alkoholu i jego wpływu na doznaną przemoc jest stosunkowo wysoka (Borges i in., 1998, Cherpitel, 1994). <br><br> Liczba ofiar
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego