Typ tekstu: Książka
Autor: Dybowska Alicja, Żaryn Jan, Żaryn Małgorzata
Tytuł: Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności
Rok: 1996
przed wojną za nieprawidłowe przejście z chodnika na chodnik". Niemcy zdawali sobie sprawę, że samymi przepisami nie doprowadzą do zniewolenia narodu polskiego. Na tereny Generalnego Gubernatorstwa ściągnięto największe siły Gestapo (policji politycznej), jakie znały kraje okupowane. Sprowadzono tu również żandarmerię, jednostki wojskowe i specjalne ochotnicze oddziały SS, składające się w znacznym stopniu z ludności terenów środkowo-wschodniej Europy. Gestapo werbowało miejscowych agentów, m.in. spośród marginesu społecznego. Ci ostatni byli odpowiedzialni m.in. za aresztowania wybitnych działaczy polskiego podziemia czy też denuncjowanie Żydów, ukrywających się w polskich domach.

Jedyna działalność, na jaką zezwolili Niemcy, to niesienie pomocy charytatywnej, m.in. za
przed wojną za nieprawidłowe przejście z chodnika na chodnik". Niemcy zdawali sobie sprawę, że samymi przepisami nie doprowadzą do zniewolenia narodu polskiego. Na tereny Generalnego Gubernatorstwa ściągnięto największe siły Gestapo (policji politycznej), jakie znały kraje okupowane. Sprowadzono tu również żandarmerię, jednostki wojskowe i specjalne ochotnicze oddziały SS, składające się w znacznym stopniu z ludności terenów środkowo-wschodniej Europy. Gestapo werbowało miejscowych agentów, m.in. spośród marginesu społecznego. Ci ostatni byli odpowiedzialni m.in. za aresztowania wybitnych działaczy polskiego podziemia czy też denuncjowanie Żydów, ukrywających się w polskich domach.<br><br>Jedyna działalność, na jaką zezwolili Niemcy, to niesienie pomocy charytatywnej, m.in. za
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego