Typ tekstu: Książka
Autor: Grzegorczyk Wojciech
Tytuł: Strategie marketingowe banków
Rok: 1996
ocen wynika, że w latach 1992-1994 bank centralny odchodził od bezpośredniego i administracyjnego ingerowania w sferę cenotwórstwa usług banków. Wpływ ten utrzymuje w dalszym ciągu, ale jest on realizowany przez instrumenty polityki pieniężnej, takie jak wysokość stopy oprocentowania kredytu refinansowego i redyskontowego. Z tego punktu widzenia można mówić o znacznym stopniu samodzielności cenowej banków. Ich polityka cenowa jest ściśle związana z zagadnieniem lojalności klientów. W ustabilizowanych gospodarkach rynkowych poziom lojalności jest stosunkowo wysoki i - jak zauważono - klienci przestają korzystać z usług danego banku tylko w wyjątkowych sytuacjach. Na polskim rynku bankowym sytuacja ta przedstawia się nieco inaczej. Ponieważ jest on
ocen wynika, że w latach 1992-1994 bank centralny odchodził od bezpośredniego i administracyjnego ingerowania w sferę <orig>cenotwórstwa</> usług banków. Wpływ ten utrzymuje w dalszym ciągu, ale jest on realizowany przez instrumenty polityki pieniężnej, takie jak wysokość stopy oprocentowania kredytu refinansowego i redyskontowego. Z tego punktu widzenia można mówić o znacznym stopniu samodzielności cenowej banków. Ich polityka cenowa jest ściśle związana z zagadnieniem lojalności klientów. W ustabilizowanych gospodarkach rynkowych poziom lojalności jest stosunkowo wysoki i - jak zauważono - klienci przestają korzystać z usług danego banku tylko w wyjątkowych sytuacjach. Na polskim rynku bankowym sytuacja ta przedstawia się nieco inaczej. Ponieważ jest on
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego