Typ tekstu: Książka
Autor: Kozyra Agnieszka
Tytuł: Filozofia zen
Rok: 2004
teren relacji podmiot-przedmiot jest miejscem, w którym
przekroczony zostaje dualizm podmiotu i przedmiotu, co jest niemożliwe
z punktu widzenia logiki klasycznej, gdyż prowadzi do sądów sprzecznych
uważanych za nieprawdziwe.
Heidegger twierdził, że myślenie przyszłościowe, które jest myśleniem
prawdy bycia (prawdy 'nicości absolutnej'), "nie jest już filozofią, ponieważ
myśli bardziej źródłowo niż metafizyka". Wykracza bowiem poza dualizm
podmiotu i przedmiotu poznania, podczas gdy "żadna metafizyka, z istoty
swojej, a nie tylko w doświadczonych już próbach - czy to będzie
idealistyczna, czy materialistyczna, czy chrześcijańska - nie jest w stanie
dosięgnąć (niem. ein-holen) przesłania 'bycia' ". Podkreślał jednak, że myślenie
prawdy 'bycia' "nie może
teren relacji podmiot-przedmiot jest miejscem, w którym <br>przekroczony zostaje dualizm podmiotu i przedmiotu, co jest niemożliwe <br>z punktu widzenia logiki klasycznej, gdyż prowadzi do sądów sprzecznych <br>uważanych za nieprawdziwe. <br>Heidegger twierdził, że myślenie przyszłościowe, które jest myśleniem <br>prawdy bycia (prawdy 'nicości absolutnej'), "nie jest już filozofią, ponieważ <br>myśli bardziej źródłowo niż metafizyka". Wykracza bowiem poza dualizm <br>podmiotu i przedmiotu poznania, podczas gdy "żadna metafizyka, z istoty <br>swojej, a nie tylko w doświadczonych już próbach - czy to będzie <br>idealistyczna, czy materialistyczna, czy chrześcijańska - nie jest w stanie <br>dosięgnąć (niem. ein-holen) przesłania 'bycia' ". Podkreślał jednak, że myślenie <br>prawdy 'bycia' "nie może
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego