Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Studia Socjologiczne
Nr: 4
Miejsce wydania: Warocław
Rok: 1976
do włączenia do tego dialogu uogólnionych wartości, cech, postaw i ocen przypisywanych innym, do identyfikacji bądź konfrontacji z pewnym uogólnionym, syntetycznym obrazem innych (por. szersze interpretacje grup odniesienia normatywnego w terminach interakcjonizmu symbolicznego - Urry, 1973: 1-26). Abstrahowanie od tej tradycji teoretycznej przy rozważaniach na temat grup odniesienia nie tylko zuboża, ale też izoluje tę problematykę, czyniąc z tego pojęcia zagadkowy wytrych, który pasuje do wielu stwierdzonych empirycznie sytuacji, ale ich nie wyjaśnia. W świetle wspomnianych koncepcji pewną naiwnością jest mechaniczne rozróżnianie grup odniesienia normatywnego i porównawczego jako niewiele mających ze sobą wspólnego pojęć (jak to czyni np. Kelley, 1947). Najistotniejszy
do włączenia do tego dialogu uogólnionych wartości, cech, postaw i ocen przypisywanych innym, do identyfikacji bądź konfrontacji z pewnym uogólnionym, syntetycznym obrazem innych (por. szersze interpretacje grup odniesienia normatywnego w terminach interakcjonizmu symbolicznego - Urry, 1973: 1-26). Abstrahowanie od tej tradycji teoretycznej przy rozważaniach na temat grup odniesienia nie tylko zuboża, ale też izoluje tę problematykę, czyniąc z tego pojęcia zagadkowy wytrych, który pasuje do wielu stwierdzonych empirycznie sytuacji, ale ich nie wyjaśnia. W świetle wspomnianych koncepcji pewną naiwnością jest mechaniczne rozróżnianie grup odniesienia normatywnego i porównawczego jako niewiele mających ze sobą wspólnego pojęć (jak to czyni np. Kelley, 1947). Najistotniejszy
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego