Typ tekstu: Książka
Autor: Kieniewicz Stefan
Tytuł: Historia Polski 1795-1918
Rok wydania: 1996
Rok powstania: 1968
panowie, jak Michał Ogiński, Stanisław Sołtyk, Walerian Dzieduszycki, angażowali się w tajnych robotach niepodległościowych - ze szczerego patriotyzmu lub z politycznej rachuby.

6. Związki tajne

Opór przeciw zaborcy wychodził z tych grup społecznych, które najmocniej angażowały się w ostatniej Insurekcji i najwięcej też ucierpiały po jej upadku. Wchodziły tu w grę: zubożała szlachta i średnie mieszczaństwo, a przede wszystkim inteligencja zawodowa i byli oficerowie. Najczynniejsi w tym środowisku ludzie znaleźli się w więzieniach lub poszli na emigrację - pozostali chętnie grupowali się w lożach masońskich. Należeli tu pojedynczy przedstawiciele posiadającej szlachty, burżuazji, zamożnej palestry - ludzie nastrojeni patriotycznie, lecz dalecy od radykalizmu społecznego. Główną
panowie, jak Michał Ogiński, Stanisław Sołtyk, Walerian Dzieduszycki, angażowali się w tajnych robotach niepodległościowych - ze szczerego patriotyzmu lub z politycznej rachuby.<br><br>6. Związki tajne<br><br>Opór przeciw zaborcy wychodził z tych grup społecznych, które najmocniej angażowały się w ostatniej Insurekcji i najwięcej też ucierpiały po jej upadku. Wchodziły tu w grę: zubożała szlachta i średnie mieszczaństwo, a przede wszystkim inteligencja zawodowa i byli oficerowie. Najczynniejsi w tym środowisku ludzie znaleźli się w więzieniach lub poszli na emigrację - pozostali chętnie grupowali się w lożach masońskich. Należeli tu pojedynczy przedstawiciele posiadającej szlachty, burżuazji, zamożnej palestry - ludzie nastrojeni patriotycznie, lecz dalecy od radykalizmu społecznego. Główną
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego