Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
założeniu, za cenę pozornie nieodwracalnego wzrostu gospodarczego możemy zapewnić stały (trwały) wzrost gospodarczy. Uratowanie cennych obszarów przyrodniczych może być motorem rozwoju społeczno-gospodarczego, szczególnie w procesie wchodzenia Polski do Unii Europejskiej. Zasoby naszych jezior, bagien, puszcz i niezdegradowanych obszarów rolnych będą ważnym atutem dla rozwoju turystyki, rekreacji i produkcji zdrowej żywności. Doświadczenia ostatnich czterech lat wskazują, że możliwe jest uzyskiwanie poprawy stanu środowiska mimo ograniczonych środków finansowych. Nie trzeba więc odkładać realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, który mobilizuje młodzież i szerokie kręgi społeczne, co dobitnie widać w działalności wielu samorządów terytorialnych. Rozstrzygnięty konkurs Prezydenta RP na najbardziej ekologiczną gminę w Polsce ujawnił
założeniu, za cenę pozornie nieodwracalnego wzrostu gospodarczego możemy zapewnić stały (trwały) wzrost gospodarczy. Uratowanie cennych obszarów przyrodniczych może być motorem rozwoju społeczno-gospodarczego, szczególnie w procesie wchodzenia Polski do Unii Europejskiej. Zasoby naszych jezior, bagien, puszcz i niezdegradowanych obszarów rolnych będą ważnym atutem dla rozwoju turystyki, rekreacji i produkcji zdrowej żywności. Doświadczenia ostatnich czterech lat wskazują, że możliwe jest uzyskiwanie poprawy stanu środowiska mimo ograniczonych środków finansowych. Nie trzeba więc odkładać realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, który mobilizuje młodzież i szerokie kręgi społeczne, co dobitnie widać w działalności wielu samorządów terytorialnych. Rozstrzygnięty konkurs Prezydenta RP na najbardziej ekologiczną gminę w Polsce ujawnił
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego