prototyp

Słownik języka polskiego PWN*

prototyp
1. «pierwszy wykonany według dokumentacji model maszyny lub urządzenia, stanowiący podstawę do dalszej produkcji»
2. «pierwowzór czegoś»
3. «typowy, centralny element jakiejś kategorii pojęciowej»

• prototypowy • prototypowość
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego