G

Słownik języka polskiego PWN*

g I
1. «litera oznaczająca spółgłoskę g»
2. «spółgłoska tylnojęzykowa, dźwięczna, twarda»
3. «litera oznaczająca w numeracji porządkowej: siódmy»
4. «piąty dźwięk w podstawowej skali diatonicznej»
g II «symbol jednostki masy gram»
G-dur «gama lub tonacja durowa»
g-moll «gama lub tonacja molowa»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego