centra

Słownik języka polskiego PWN*

centra
1. «w piłce nożnej: podanie ze skrzydła do gracza na przedpolu bramki; też: piłka podana w ten sposób»
2. pot. «skrzywienie koła rowerowego»
centra nerwowe «zwoje nerwowe»
center «gracz środkowy w drużynie koszykówki»
centro- «pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z centrum czegoś»
centrum
1. «środkowa część czegoś»
2. «miejsce, w którym coś się koncentruje»
3. «stronnictwa lub partie polityczne pośrednie między lewicą a prawicą»

• centrowy • centrowiec, centrysta
call center [wym. kol senter] «firma świadcząca dla innych firm usługi przez telefon»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego