d.

Słownik języka polskiego PWN

d
1. «litera oznaczająca spółgłoskę d»
2. «spółgłoska przedniojęzykowo-zębowa, dźwięczna, twarda»
3. «litera oznaczająca w numeracji porządkowej: czwarty»
4. «drugi dźwięk podstawowej skali diatonicznej»
A.D., AD «Anno Domini»
D I «cyfra rzymska odpowiadająca liczbie 500»
D II «symbol izotopu wodoru deuter»
D-dur «gama lub tonacja durowa»
d-moll «gama lub tonacja molowa»
witamina D «witamina biorąca udział w wapnieniu kości»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego