gwiazda

Słownik języka polskiego PWN*

gwiazda
1. «ciało niebieskie złożone z gazów i plazmy, widoczne jako punkt świetlny na ciemnym niebie»
2. «przedmiot o wielu ramionach rozchodzących się promieniście z jednego punktu»
3. «osoba sławna i podziwiana»
4. «los, przeznaczenie»
5. «sposób połączenia przewodów elektrycznych w układzie wielofazowym»
6. «odznaka orderu mająca kształt gwiaździsty»

• gwiazdowy
Gwiazda Betlejemska
1. «według Biblii: gwiazda, która zaprowadziła mędrców do miejsca narodzin Chrystusa»
czerwona gwiazda «pięcioramienna gwiazda, symbol komunizmu»
gwiazda Dawida «dwa zachodzące na siebie trójkąty równoboczne, godło Izraela»
gwiazda neutronowa «gwiazda o bardzo dużej gęstości»
gwiazda nowa «gwiazda, której jasność zwiększa się nagle i szybko»
gwiazda podwójna «układ dwóch gwiazd krążących wokół wspólnego środka masy»
Gwiazda Polarna, Biegunowa «najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Małej Niedźwiedzicy»
Gwiazda Wieczorna «planeta Wenus nad horyzontem po zachodzie Słońca»
gwiazda zmienna «gwiazda o zmiennej jasności»
asocjacja gwiazd «nietrwałe skupisko młodych gwiazd o podobnych cechach fizycznych i wspólnym pochodzeniu»
heliakalny wschód gwiazdy «wschód gwiazdy przypadający tuż przed wschodem Słońca»
katalog gwiazd «spis gwiazd z dokładnym podaniem ich położenia lub też spis gwiazd dobranych według jakiejś cechy»
migotanie gwiazd «szybkie zmiany jasności gwiazd, wywołane nieregularnymi ruchami atmosfery Ziemi»
populacja gwiazd
1. «grupa gwiazd o jednakowym składzie chemicznym i zbliżonym wieku»
widmo Słońca, gwiazd «widmo składające się z widma ciągłego z ciemnymi prążkami odpowiadającymi długościom fal zaabsorbowanego lub emitowanego przez gwiazdę promieniowania elektromagnetycznego»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego