łajdak

Wielki słownik ortograficzny PWN

łaj•dak -akiem; te -aki, ci -acy, -aków

Słownik języka polskiego PWN

łajdak pot. «człowiek godny potępienia, pogardy»
• łajdacki • łajdacko • łajdaczka

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego