inwentarz

Słownik języka polskiego PWN*

inwentarz
1. «zwierzęta hodowlane znajdujące się w gospodarstwie rolnym»
2. «trwałe składniki majątku jednostki organizacyjnej»
3. «spis faktyczny ilości i wartości wszystkich składników majątku jednostki organizacyjnej»
4. «zespół, zbiór»

• inwentarski, inwentarzowy
drobny inwentarz «drób, króliki lub inne małe zwierzęta hodowane w gospodarstwie domowym»
inwentarz martwy «trwałe składniki majątku jednostki organizacyjnej»
inwentarz żywy «zwierzęta hodowlane znajdujące się w gospodarstwie rolnym»
dobrodziejstwo inwentarza «przywilej prawny ograniczający odpowiedzialność spadkobiercy za długi ciążące na spadku»
spis inwentarza z natury «spis inwentarza dokonywany na podstawie naocznego stwierdzenia stanu faktycznego»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego