kodeks

Słownik języka polskiego PWN

kodeks
1. «usystematyzowany zbiór przepisów prawnych, najczęściej dotyczących jednej dziedziny prawa»
2. «zbiór zasad postępowania, dotyczących np. życia towarzyskiego lub etyki zawodowej»
3. «stara księga rękopiśmienna powstała z szeregu składek, ułożonych jedna na drugiej i spojonych ze sobą u grzbietu»

• kodeksowy
kodeks drogowy «zespół przepisów prawnych o bezpieczeństwie i porządku ruchu na drogach»
kodeks dyplomatyczny «zbiór akt dawnych stanowiących dokumenty historyczne»
kodeks karny «zbiór przepisów normujących zasady obowiązywania ustawy karnej»
kodeks postępowania administracyjnego «zbiór przepisów regulujących postępowanie przed organami administracji»
kodeks postępowania cywilnego «zbiór przepisów normujących właściwości sądów i postępowania przed nimi w sprawach cywilnych»
kodeks rodzinny i opiekuńczy «zbiór przepisów regulujących zagadnienia małżeństwa, pokrewieństwa, opieki i kurateli»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego