lecz

Słownik języka polskiego PWN*

lecz «spójnik wyrażający przeciwieństwo, kontrast lub odmienne treści»
leczo «potrawa węgierska z papryki duszonej z pomidorami i cebulą, z dodatkiem kiełbasy, wędzonego boczku i przypraw»
leczyć «przywracać komuś zdrowie za pomocą leków lub zabiegów»
leczenie klimatyczne «leczenie wykorzystujące właściwości klimatyczne jakiegoś obszaru»
leczenie objawowe «usuwanie i łagodzenie objawów choroby»
leczenie przyczynowe «usuwanie zasadniczej przyczyny choroby»
leczenie wstrząsowe «metoda lecznicza stosowana w psychiatrii»
leczenie zachowawcze «leczenie chorego organu bez interwencji chirurga»
leczyć się
1. «być leczonym»
2. «leczyć samego siebie»
3. «pozbywać się jakiejś swojej słabości, wady»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego