pochodzi

Słownik języka polskiego PWN*

pochodzenie «wywodzenie się z czegoś»
pochodzenie społeczne (czyjeś) «pochodzenie kogoś z określonej grupy społecznej, do której należą jego rodzice»
pochodzić I
1. «chodzić przez jakiś czas lub udać się w jakieś miejsce wielokrotnie»
2. «ponosić obuwie, ubranie na sobie przez jakiś czas»
3. «udając się w różne miejsca, poczynić starania, żeby coś uzyskać»
pochodzić II
1. «o człowieku: wywodzić się skądś»
2. «mieć swoje źródło w określonym miejscu, czasie»
3. «powstawać z czegoś»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego