pora

Słownik języka polskiego PWN*

pora
1. «okres, w którym coś się dzieje lub jest wykonywane; też: czas trwania czegoś»
2. «czas odpowiedni na coś»
pora deszczowa «w strefie międzyzwrotnikowej: pora roku, w której pada deszcz»
pora sucha «w strefie międzyzwrotnikowej: pora roku, w której nie pada deszcz»
pory roku «okresy klimatyczne związane z obiegowym ruchem Ziemi i nachyleniem jej osi ku Słońcu: wiosna, lato, jesień, zima»
por I
1. «mikroskopijny otwór w skórze, stanowiący ujście gruczołu łojowego lub potowego»
2. «ujście pionowego kanalika na dolnej powierzchni owocników niektórych grzybów kapeluszowych»
3. «mikroskopijny otwór w strukturze niektórych ciał organicznych lub nieorganicznych»
por II «roślina warzywna o białej, podłużnej cebulce i długich, zielonych liściach»
porać się daw. «z trudem dawać sobie radę z czymś»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego