przyroda

Słownik języka polskiego PWN*

przyroda
1. «ziemia, woda i powietrze wraz z żyjącymi na nich i w nich roślinami i zwierzętami»
2. «przedmiot nauczania w szkole podstawowej, obejmujący wiadomości z tego zakresu; też: lekcja tego przedmiotu»
ochrona przyrody «działalność mająca na celu zachowanie lub restytuowanie cennych tworów przyrody»
pomnik przyrody «roślina, skała itp. prawnie chronione ze względu na wartość przyrodniczą, estetyczną lub ze względów historycznych»
zabytek przyrody «element przyrody chroniony ze względu na swą wartość naukową i historyczną»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego