natura

Wielki słownik ortograficzny PWN

natura -urze, -urę; -ur

Słownik języka polskiego PWN

natura
1. «przyroda, zachodzące w niej zjawiska i procesy»
2. «stan pierwotny przyrody, niezmieniony przez kulturę i cywilizację»
3. «przyroda jako siła kształtująca organizmy żywe, zwłaszcza ludzi»
4. «cechy wrodzone i usposobienie człowieka; też: człowiek o określonym usposobieniu»
5. «zespół cech charakterystycznych dla określonych zjawisk, przedmiotów itp.»
6. daw. «produkty, towary, przedmioty użytkowe, zwykle jako środek płatniczy»
in natura «w naturze (nie pieniędzmi)»
martwa natura «kompozycja malarska przedstawiająca drobne przedmioty, owoce, zabite zwierzęta itp.»
spis inwentarza z natury «spis inwentarza dokonywany na podstawie naocznego stwierdzenia stanu faktycznego»
studium z natury «studium wykonane na podstawie bezpośredniej obserwacji rzeczywistości, modelu»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

zasmakować – w czymś czy czegoś?
16.04.2008
Witam serdecznie,
zastanawiam się, która z poniższych form jest poprawna i jak to uzasadnić: „Zasmakuj w naturze (z nami)” czy „Zasmakuj natury (z nami)”. Proszę o pomoc.
Dziękuję z góry i czekam na kontakt.
Z poważaniem
Rafał Gorczyca
Pisze się prawnoaborcyjny
6.07.2018
Szanowni Państwo!
Zwracam się z prośbą o rozstrzygnięcie, jak powinien wyglądać zapis słowa „prawno-aborcyjny”. Czy powinna być pisownia łączna, czyli „prawnoaborcyjny” (choć nie jestem do tego przekonana, w końcu nie jest to „prawo aborcyjne” na wzór „prawa karnego”, ale raczej „prawo do aborcji”), czy zapis z łącznikiem, tak jak napisałam w pierwszym zdaniu?
Z poważaniem
Anna Kruszewska
nazwy zawodowe kobiet w biogramie
3.03.2020
Czy o wybitnej kobiecie historyku (w stopniu kustosza jednego z archiwów) można w jej biogramie pisać badacz, archiwista i kustosz? Czy też konieczne jest używanie form żeńskich (badaczka, archiwistka, kustoszka)?

Ciekawostki

Mówimy „(Natura) ciągnie wilka do lasu”, mając na myśli to, że wrodzone złe skłonności przeważają nad dobrym wychowaniem.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Wszystko to istoty
  czujące, a więc wszystko, co istnieje, jest '
  naturą buddy'. Tathagata trwa
  zawsze, jest niebytem, jest bytem, jest zmiennością...
 • ... w skutkach zarządzeń nie odpowiada natomiast Zbigniew J.
  Ten wielbiciel
  natury ciągle jest ordynatorem! Nieszczęście Kochańskich tłumaczy uczenie wskaźnikami umieralności okołoporodowej...
 • ... wszędzie, w dialogach, monologach wewnętrznych, a nawet tak nudnych z natury rzeczy fragmentach, jak opisy przyrody. Pojawia się niespodziewanie. Autor rozśmiesza...

Encyklopedia PWN

natura
[łac., ‘przyroda’],
istota, zasada bytu rzeczywistości człowieka pojmowana różnie w zależności od koncepcji filozoficznych lub teologicznych;
natura non facit saltus
[łac., ‘natura nie czyni skoków’],
średniowieczny aforyzm, przejęty przez G.W. Leibniza i K. Linneusza, głoszący, że natura zachowuje ciągłość w swoim rozwoju.
natura boi się próżni.
natura naturans
[łac., ‘przyroda rodząca (tworząca)’],
pojęcie użyte po raz pierwszy prawdopodobnie przez Awerroesa dla rozróżnienia bytu stwarzającego i stworzonego (natura naturata);
natura naturata
[łac., ‘przyroda zrodzona (stworzona)’],
termin wprowadzony po raz pierwszy prawdopodobnie przez Awerroesa dla rozróżnienia bytu stworzonego i stwarzającego (natura naturans);
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego