wojsko

Słownik języka polskiego PWN*

wojsko
1. «zorganizowana, uzbrojona grupa ludzi, którzy są przygotowani do obrony kraju i walki na wojnie»
2. «oddział żołnierzy»
3. «obowiązkowa służba obywateli w wojsku»

• wojskowy • wojskowo
wojsko nieregularne «wojsko formowane doraźnie w czasie wojny»
wojsko regularne «wojsko o ściśle określonej organizacji, mające fachowe dowództwo»
wojska «regularne oddziały określonego rodzaju sił zbrojnych»
wojska lądowe «rodzaj sił zbrojnych przeznaczony do prowadzenia działań bojowych na lądzie»
wojska lotnicze «rodzaj sił zbrojnych przeznaczony do prowadzenia działań bojowych w powietrzu»
Wojska Ochrony Pogranicza «formacja wojskowa przeznaczona do ochrony granic państwa»
wojska pancerne «oddziały wojskowe, których głównym wyposażeniem są czołgi lub inne pojazdy opancerzone»
wojska powietrznodesantowe «oddziały przeznaczone do prowadzenia rozpoznania i działań bojowych na tyłach nieprzyjaciela po przetransportowaniu ich drogą lotniczą»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego