torfowisko wysokie

Słownik języka polskiego PWN*

torfowisko wysokie «torfowisko powstałe w bezodpływowych zagłębieniach terenu»
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…czyli sosna błotna; spotykana u nas na nielicznych stanowiskach na torfowiskach wysokich i przejściowych w górach.
Subalpejskie zarośla kosodrzewiny tworzą piętro kosodrzewiny…

 

…i około 5000 spor grzybów w 1 m3 powietrza. Na torfowiskach wysokich liczebność bakterii utrzymuje się na tym samym poziomie, co w…

 

…rozpoznane. Oddziaływanie bakteriobójcze i bakteriostatyczne jest natomiast bardzo silne. Na torfowiskach wysokich hamowanie prędkości wiatru i tłumienie hałasu jest znikome. Zdrowotne. Bioklimat…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego