Wielki słownik ortograficzny PWN

(typ samolotu) Iła, Ile a. Iljuszyn
(samolot typu Ił) iła, ile; iłów a. iljuszyn
(skała) iłu, ile; iłów
ile ilu, N. iloma a. ilu
Iłów (miejscowość w woj. mazowieckim) Iłowa, Iłowie; przym.: iłowski
o ile ,
Pran•docin-Iły (wieś w Małopolskiem) Pran•docina-Iłów

Słownik języka polskiego PWN

«skała osadowa wykorzystywana jako surowiec m.in. w przemyśle budowlanym, ceramicznym»
• iłowy
ile I
1. «zaimek wprowadzający pytanie o liczbę lub ilość, np. Ile masz lat?, albo przyłączający pytanie zależne dotyczące ilości, liczby lub miary, np. Policz, ile osób jest na sali.»
2. «zaimek przyłączający wypowiedzenie podrzędne, które określa podstawę charakterystyki ilości wskazanej przez składnik wypowiedzenia nadrzędnego, np. Przeczytam tyle, ile zdążę.»
ile II «składnik spójników złożonych, np. ile razy... (tylekroć, tyle razy, zawsze); o ile..., to; o ile..., o tyle...»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

ile

Porady językowe

Ile koniugacji w języku polskim?
29.09.2014
Dzień dobry!
Przeglądałam ostatnio podręczniki do nauki języka polskiego jako obcego. Zdziwiło mnie to, że podają one cztery tylko koniugacje, podczas gdy w różnych słownikach języka polskiego podaje się jedenaście wzorów koniugacji (a oprócz tego warianty niektórych z nich). Z czego wynika ta różnica i ile w końcu mamy koniugacji w języku polskim?
Uprzejmie dziękuję za odpowiedź i życzę dobrego dnia!
Katarzyna
Ile mamy wyrazów?
14.03.2009
Ile mamy homofonów i homografów w języku polskim?
Ile słów liczy język polski
26.10.2004
Pojawiło się już w tym serwisie pytanie, ile słów używa przeciętny Polak. Nie mogłam się jednak doszukać, ile słów w sumie liczy język polski. Pozdrawiam.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... rada i od dziada". Mnie interesują fakty!!! Stwierdza Pan: "... o ile wiem, Pańska Komisja Zakładowa PKP Chabówka...., a do Zarządu Regionu...
  • ... tworzenie się państwa i nowego społeczeństwa ukraińskiego (Dwi Ukrajiny). O ile samo spostrzeżenie, że ludność Ukrainy dzieli się niejako na dwa...
  • ... pociągają turystów swą malowniczością i - rzec można - łagodnym majestatem. O ile postrzępione turnie Tatr Wysokich wzbudzają na ogół respekt, to kopce...

Encyklopedia PWN

skała osadowa składająca się głównie z minerałów ilastych (zwłaszcza kaolinitu i illitu) z domieszką pyłu kwarcowego, łyszczyków, wodorotlenków żelaza oraz substancji pochodzenia organicznego;
w. gminna w woj. mazow. (pow. sochaczewski);
iły warwowe, iły wstęgowe,
iły osadzone w zastoiskach, u czoła lądolodu;
iły złożone głównie z kaolinitu, używane do wyrobu materiałów ogniotrwałych.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!