audio

Wielki słownik ortograficzny PWN*

au•dio ndm: sprzęt audio
au•dio-wideo ndm: sprzęt audio-wideo (skrót: AV)

Słownik języka polskiego PWN*

audio «służący do nagrywania i odtwarzania dźwięków»
audio- [wym. adio.] «pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek znaczeniowy ze słuchem, słyszeniem, dźwiękiem»
audio-wideo «związany ze sprzętem służącym do nagrywania, przetwarzania i odtwarzania dźwięków i obrazów»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego