bezprzykładny

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

bezprzykładny «niedający się z niczym porównać»
• bezprzykładnie

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... w życie liczne blizny i szramy, ślady szlachetnego męstwa, dowody bezprzykładnego bohaterstwa. Stali więc w równym rzędzie, ustawieni twarzą ku dolinie...
  • ... się o los prezesa Kwiatkowskiego, który "ugiął się pod naporem bezprzykładnej nagonki. A czy to wyjdzie na dobre dla zachowania obiektywnego...
  • ... Niepohamowane dążenie do zysków i koncentracji kapitału skutkuje nie tylko bezprzykładnym wyzyskiem i głębokim wyzyskiem i głębokimi dysproporcjami społecznymi, ale także...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego