bezwzględny

Słownik języka polskiego PWN*

bezwzględny
1. «surowy, okrutny»
2. «świadczący o surowości, okrucieństwie»
3. «niedopuszczający wyjątków, odchyleń»
4. «niczym nieuwarunkowany»

• bezwzględnie • bezwzględność
bezwzględna wartość danej liczby «dla liczby dodatniej: ta sama liczba, dla liczby ujemnej: liczba do niej przeciwna»
bezwzględna większość «przy głosowaniu: więcej niż połowa głosów»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego