brzmienie

Wielki słownik ortograficzny PWN*

brzmienie; -mień
brzmiący: polsko brzmiący, swojsko brzmiący
brzmieć brzmi, brzmią; brzmij•cie; brzmiał

Słownik języka polskiego PWN*

brzmienie «zespół cech dźwiękowych głosu lub instrumentu»
• brzmieniowy • brzmieniowo
brzmieć
1. «być słyszanym, przejawiać się jako dźwięk, głos»
2. «wydawać dźwięk, głos»
3. «mieć określoną postać słowną, zawierać określoną treść»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego