całość

Słownik języka polskiego PWN*

całość
1. «wszystkie części czegoś wzięte razem»
2. przen. «nietykalność»
3. filoz. «zwarty układ, którego cechy i prawidłowości decydują o wszelkich właściwościach jego poszczególnych składników»
4. «liczba całkowita»
całościowy «zawierający całość»
• całościowo, w całości • całościowość
w całości «obejmując wszystkie części czegoś»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego