jedność

Wielki słownik ortograficzny PWN

jedność -ści
Tym•czasowa Rada Jed•ności Narodowej Tym•czasową Radę Jed•ności Narodowej (skrót: TRJN)
Tym•czasowy Rząd Jed•ności Narodowej Tym•czasowego Rządu Jed•ności Narodowej, Tym•czasowym Rządzie Jed•ności Narodowej (skrót: TRJN)

Słownik języka polskiego PWN

jedność
1. «spoista i zorganizowana całość»
2. «harmonijne współżycie i jednomyślne działanie»
3. filoz. «wspólność i jedyność istoty, podstawy lub zasady czegoś»
4. «liczba, cyfra jeden»
5. «w systemie dziesiętnym: liczby od 1 do 9»
jedność czasu, miejsca, akcji «trzy podstawowe zasady kompozycji dramatu klasycznego»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Zapis wielkości liczbowych
3.04.2016
Szanowni Państwo,
w tekście naukowym, który redaguję, występuje wiele liczebników. W jaki sposób zapisać je poprawnie: słownie czy cyframi?
Podam kilka przykładów:
 1. ... zmiany przyniósł okres zaczynający się ponad 6000 lat temu, trwający około 3000 lat... – czy może sześć tysięcy albo 6 tysięcy?
 2. W okresie neolitu (6.5 – 3.8. tys. lat temu)
 3. ... w starszej epoce kamienia (paleolit), trwającej od około 230 000 r. p.n.e. do około 440 r. p.n.e.
Uprzejmie proszę o pomoc.
Czytamy daty
11.07.2007
Chciałabym się dowiedzieć, jak poprawnie napisać słowami od roku 2000 oraz od roku 2001. Która z podanych form jest poprawna: od roku dwa tysiące czy od roku dwutysięcznego; od roku dwa tysiące pierwszego czy od roku dwutysięcznego pierwszego?
interpunkcja w tekstach liturgicznych
22.03.2010
Szanowni Państwo,
chciałbym spytać o interpunkcję w formule: „Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen”. Czy po słowie Pana nie powinien stać przecinek? Czy słowo Bóg rzeczywiście powinno być obustronnie wydzielone przecinkami? Dziękuję za odpowiedź.
Łączę pozdrowienia
Michał

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... występują w każdym badanym przypadku, otrzymujemy stale wyrazy ciągu równe jedności. Gdy zdarzenie rodzaju Z nigdy nie występuje w badanej serii...
 • ... nauki szkoły Sutry Girlandy Kwiatów (chiń. huayanzong; jap. kegonshu)
  o
  jedności, która zawiera w sobie wielość. Z punktu widzenia nauki szkoły...
 • ... Jedynemu - a w Trójcy.

  Bądź uwielbiona Trójco Święta
  i Nierozdzielna
  Jedność!
  Wierzę w Boga Ojca i Stworzyciela świata.
  Imię Jego - Ten...

Encyklopedia PWN

filoz. w metafizyce właściwość tego, co jest jednym, niepodzielność bytu na byt i niebyt.
Jedność Ludowa, hiszp. Unidad Popular (UP),
chilijska lewicowa koalicja, utworzona 1970 przez socjalistów, komunistów i radykałów;
Jedność Narodowa, Nasjonal Samling,
1933–45 norweska faszystowska partia polityczna;
reguły określające w dramaturgii klasycyst. podstawowe zasady struktury utworu: 1) jedność akcji — zakładająca wyrazistą jednowątkowość fabuły; 2) jedność czasu — ograniczająca czas akcji dramatu do czasu przedstawienia (lub jednej doby); 3) jedność miejsca — dopuszczająca jedno miejsce akcji, względnie kilka, pod warunkiem zachowania przy zmianie miejsca prawdopodobieństwa związanego z ograniczeniami rozpiętości czasowej fabuły;
Organizacja Jedności Afrykańskiej (OJA), ang. Organization of African Unity, fr. Organisation de l’Unité Africaine,
międzynarodowa organizacja regionalna, działająca 1963–2002;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego