chaos

Wielki słownik ortograficzny PWN

chaos -su, -sie

Słownik języka polskiego PWN

chaos
1. «stan całkowitego bezładu»
2. mit. gr. «bezładna materia w pustej przestrzeni, z której to materii ukształtował się kosmos»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

O pisowni nie w towarzystwie w ogóle, na pewno
11.02.2016
Szanowni Państwo,
chciałem zapytać, czy powinniśmy pisać partykułę nie (analogicznie do połączeń z bynajmniej i wcale) rozdzielnie z takimi wyrażeniami jak: w ogóle, tylko, na pewno i nigdy. Przykłady, które mam na myśli, to:
  1. Do w ogóle nie podjętych działań zaliczamy...
  2. Jego zachowanie było wymowne, na pewno nie neutralne, powodujące chaos.
  3. Człowiek nigdy nie naśladujący innych.
Z poważaniem
Czytelnik
absolutnie
22.04.2008
Witam,
tym, co mnie szczególnie razi, a czego zwłaszcza w mediach jest pełno, jest sformułowanie absolutnie. Z zajęć językoznawczych wyniosłam wiedzę, że słowa tego można prawidłowo używać jedynie w zaprzeczeniach. Tymczasem wkoło słyszę, że coś jest absolutnie piękne, wspaniałe itd. Proszę o poradę, bo w tym całym chaosie już sama zaczynam wątpić w swoją ciężkim wysiłkiem zdobywaną wiedzę.
Doktor nauk prawnych radca prawny
3.10.2016
Szanowni Państwo,

zwracam się z pytaniem, jak powinna brzmieć oficjalna wizytówka lub podpis w służbowym e-mailu osoby, która jest jednocześnie doktorem nauk prawnych jak i posiada tytuł zawodowy, np. radcy prawnego.

Która formuła będzie właściwa:
dr n. pr. r. pr. Jan Kowalski
dr r. pr. Jan Kowalski
dr n. pr. Jan Kowalski, r. pr.
dr Jan Kowalski, r. pr.
dr n. pr. Jan Kowalski, radca prawny
dr Jan Kowalski, radca prawny

Będę wdzięczny za podpowiedź.

Łączę wyrazy szacunku,
KN

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... tylko potwierdziła, że sprawa się ślimaczy, ale jeszcze pokazała kompletny chaos organizacyjny i kompetencyjny. Kilka przykładów. Pełnomocnikiem do SIS jest wiceminister...
  • ... inspiracją był m.in. Internet, zamiast pogardzać, wprowadza zagubionego w chaosie współczesności człowieka w przestrzeń mitu. Przypominając historię z Knossos, mit...
  • ... możliwości. W tej sytuacji Schaffer i Kot zastosowali metody teorii chaosu. Postanowili sprawdzić, podobnie jak to zrobiono w badaniach dynamiki kapiącej...

Encyklopedia PWN

chaos
[gr., ‘rozziew’, ‘pustka’, ‘bezkształt’],
religiozn. w mitach kosmogonicznych pierwotna rzeczywistość, przeciwstawiana kosmosowi jako zorganizowanemu w akcie kreacji świata, stanowiąca zarazem jego źródło.
chaos
[gr., ‘rozziew’, ‘pustka’, ‘bezkształt’],
filoz. pojęcie wywodzące się ze starożytnej greckiej mitologii i filozofii, synonim bezładu, nieokreśloności;
Chaos
[gr., ‘rozziew’, ‘pustka’, ‘bezkształt’],
mit. gr. uosobienie stanu istniejącego przed powstaniem świata;
fiz. nieregularne, nieuporządkowane zachowanie się układów deterministycznych, praktycznie nieprzewidywalne w dłuższych przedziałach czasu.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego