cienie

Wielki słownik ortograficzny PWN*

cień cienia; cieni a. cieniów

Słownik języka polskiego PWN*

cień
1. «ciemne odbicie oświetlonego przedmiotu padające na stronę odwróconą od źródła światła»
2. «miejsce zacienione»
3. «ciemność, mrok»
4. «niewyraźny zarys jakiejś postaci lub jakiegoś przedmiotu»
5. «ciemne miejsce na obrazie, fotografii kontrastujące z miejscami jasnymi»
6. «odrobina lub marna resztka czegoś»
7. «duch zmarłego»
8. zob. bałwan w zn. 5.
teatr cieni «jeden z rodzajów klasycznego teatru chińskiego»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego