mrok

Wielki słownik ortograficzny PWN

mrok -ku, -kiem; -ków

Słownik języka polskiego PWN

mrok
1. «ciemna szarość, która pojawia się po zachodzie słońca lub po zgaszeniu światła albo wypełnia słabo oświetlone miejsca»
2. «to, co otacza wydarzenia odległe, zapomniane, często niewyjaśnione»
3. «ciemne, złe strony czyjegoś charakteru, życia, historii, dziejów»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

interpunkcja w wydaniach klasyków
18.01.2007
Dzień dobry.
Mam pytanie: czy interpunkcja poniżej jest zmodernizowana zgodnie z dzisiejszymi zasadami interpunkcyjnymi?
Po chwili w Horeszkowskim samotnym budynku
Wszystko do zwyczajnego wracało spoczynku.
Mrok zgęstniał; reszty pańskiej wspaniałej biesiady
Leżą podobne uczcie nocnej, gdzie na dziady
Zgromadzić się zaklęte mają nieboszczyki.
Już na poddaszu trzykroć krzyknęły puszczyki
(...)
mereszczyć
3.11.2004
W książce Macieja Malickiego Saga ludu pojawia się słowo mereszczy. Proszę o wyjaśnienie, co ono znaczy i skąd pochodzi (dialekt).
Pisownia cząstki żeśmy
14.11.2015
Jak w poniższych zdaniach należy zapisać cząstkę żeśmy z poprzedzającym słowem – razem czy osobno? Dodam, że nie wchodzi w grę zmiana jak żeśmy na jak(e)śmy ani której żeśmy na którejśmy, gdyż zdania pochodzą z tekstu, który wydawca chce zmodernizować jedynie pod kątem ortografii i interpunkcji.
 1. Do mnie, jeśli zajdzie potrzeba, można pisać, jak żeśmy (jakżeśmy) się umówili, na adres p. Jadzi.
 2. W sprawie depeszy, o której żeśmy (którejżeśmy) mówili, nie mogę nic bliższego znaleźć.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... dziedziniec. Tutaj było już zupełnie ciemno. Pod murami leżał nieprzenikniony mrok. Nasz młody detektyw przypomniał sobie, że nadinspektor Mandżaro wyznaczył mu...
 • ... lewego skrzydła. Kilka razy błysnęła jego elektryczna latarka, wydzierając z mroku niewyraźne zarysy murów i gęstwinę pokrzyw. Jegomość brodził w niej...
 • ... kwiaty.
  Bije północ. Snu próżnia nagle się zaludnia.

  Idą z
  mroku, na oślep, śpiesznie i kolejno
  Postacie, co swym chodem i...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego