czy

Słownik języka polskiego PWN*

czy I «partykuła rozpoczynająca zdanie pytajne lub ekspresywne, mające formę zdania pytajnego, np. Czy pada deszcz?»
czy II
1. «spójnik zdań podrzędnych o charakterze pytajnym, np. Nie wiem, czy to by się udało.»
2. «spójnik łączący zdania równorzędne lub ich części, wyrażający wymienność lub wyłączanie się członów, np. Był smutny czy też znudzony.»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego