dla

Słownik języka polskiego PWN*

dla
1. «przyimek komunikujący o przeznaczeniu obiektu, np. Film dla młodzieży.»
2. «przyimek komunikujący cel czynności, np. Tupali nogami dla rozgrzewki.»
3. «przyimek wyznaczający obiekt odniesienia komunikowanego sądu, najczęściej osobę, z punktu widzenia której sąd ten jest wydawany, np. Był to dla mnie rok pełen sukcesów.»
4. «przyimek wprowadzający przyczynę jakichś działań, np. Na dziki polowano dla mięsa.»
domek dla ptaków «drewniana budka dla ptaków»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego