sztuka

Wielki słownik ortograficzny PWN

sztuka -uce, -ukę; -uk
nie sztuka (zrobić coś)
sztuce (piłkarskie getry) -ców
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych (skrót: TZSP)

Słownik języka polskiego PWN

sztuka
1. «dziedzina działalności artystycznej wyróżniana ze względu na reprezentowane przez nią wartości estetyczne; też: wytwór lub wytwory takiej działalności»
2. «umiejętność wymagająca talentu, zręczności lub specjalnych kwalifikacji»
3. «czyn dokonany dzięki takiej umiejętności»
4. «utwór dramatyczny przeznaczony do wystawiania na scenie»
5. «przedstawienie skonstruowane na podstawie takiego utworu»
6. «pojedynczy przedmiot, roślina lub zwierzę jakiegoś gatunku»
7. pot. «osoba o określonych cechach»
8. daw. «oddzielona część czegoś»
9. daw. «określona ilość tkaniny sprzedawana jako całość»
czysta sztuka «sztuka niepodporządkowana celom utylitarnym»
sztuka bezprzedmiotowa «sztuka abstrakcyjna»
sztuka kinetyczna «tendencja w sztuce XX w. polegająca na tworzeniu dzieł dających wrażenie ruchu lub będacych w ruchu»
sztuka konkretna «nurt w sztuce niefiguratywnej przyjmujący za podstawę kompozycji figury geometryczne wypełniane farbą wyrazistego koloru»
sztuka mięsa «kawałek gotowanego mięsa wołowego jako potrawa»
sztuka przedmiotowa «sztuka odtwarzająca i przedstawiająca świat zewnętrzny, jego zjawiska i przedmioty»
sztuka przedstawiająca «sztuka wiernie odwzorowująca rzeczywistość»
sztuka użytkowa, zdobnicza «wytwarzanie przedmiotów codziennego użytku o walorach artystycznych; też: takie przedmioty»
sztuka zaangażowana «sztuka poruszająca problematykę ideologiczną i społeczną»
dzieło sztuki «obraz, rzeźba itp. mające wartość artystyczną»
filozofia sztuki, nauki, kultury itp. «nauka zajmująca się ogólnymi rozważaniami na temat istoty i struktury sztuki, nauki, kultury itp.»
sztuki magiczne «sztuczki zręcznościowe, które wyglądają tak, jakby do ich wykonania użyto magii»
sztuki piękne, plastyczne «architektura, rzeźba, malarstwo, grafika i rzemiosło artystyczne»
sztuki wyzwolone «zespół przedmiotów wykładanych w szkołach w starożytnym Rzymie i średniowiecznej Europie, obejmujący gramatykę, retorykę, dialektykę oraz arytmetykę, geometrię, astronomię i muzykę»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

sztuka wojny czy sztuka wojenna?
13.01.2010
Szanowni Państwo,
mam pytanie odnośnie dosyć często wydawanej w naszym kraju traktatu chińskiego filozofa Sun Zi (Sun Tzu). Ukazuje się ona pod tytułem Sztuka wojny, jedynie w tłumaczeniu Roberta Stillera ukazała się jako Sztuka wojenna. Encyklopedia PWN podaje termin sztuka wojenna. Czy tłumaczenie tytułu jako Sztuka wojenna jest błędem językowym powstałym na skutek kalkowania angielskiego The Art of War, czy może, w odniesieniu do tytułu książki, jest to praktyka dozwolona?
sztuka przez duże S
3.06.2010
Panie Profesorze!
W Poradni, odpowiadając na pytanie, użył Pan wyrażenia: sztuka przez duże S (http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=1147). Czy wyrażanie przez duże S jest poprawne? Czy należy do potocznych? Czy pasowałoby np. do komentarza biblijnego?
Z poważaniem
Aleksandra Kowal
przedstawienie, spektakl i sztuka
27.04.2006
Witam. Chciałbym prosić o objaśnienie różnic pomiędzy słowami: sztuka, przedstawienie i spektakl w kontekście widowiska teatralnego. Teatry wystawiają (dają premiery) bądź odwołują (w konkretny dzień) sztuki, przedstawienia i spektakle, reżyserzy reżyserują sztuki, przedstawienia i spektakle, a aktorzy graja w sztukach, przedstawieniach i spektaklach. Czy aby na pewno wszystkie te słowa znaczą to samo i czy można używać ich wymiennie w różnych sytuacjach?

Ciekawostki

Mówimy „Do trzech razy sztuka”, mając na myśli to, że rzecz udaje się za trzecim razem albo tylko trzy razy z rzędu. Znowu nie trafiłem. Ale do trzech razy sztuka.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... poszukiwaniu tematów, postaci, języka i "nadrzędnej treści", czyli po prostu sztuki. Motywy osobiste, podobnie jak poszukiwanie fabuły, obecne były w jego...
  • ... by należało między innymi Powiadomienie i Kuszenie, zawiera w sobie sztuki (zwykle pełnospektaklowe i oparte na bardziej rozwiniętej fabule) o charakterze...
  • ... Bogumił Zwolski, historia), Czwartek (Antoni Bohdziewicz, humanistyka), Pacykarz (Antoni Czerniewski, sztuki piękne), Dziad (Tadeusz Szumański, medycyna). Trzecia wycieczka Renem, począwszy od...

Encyklopedia PWN

sztuka
[niem.]
Termin „sztuka” jest odpowiednikiem łac. ars (od którego pochodzi większość nowoż.: wł. i hiszp. arte, fr. i ang. art), ten zaś odpowiada gr. téchnē; przymiotniki „techniczny” i „artystyczny” są tego samego pochodzenia.
towarzystwo artyst., zał. w celu organizowania wystaw, → Towarzystwo Artystów Polskich „Sztuka”.
miesięcznik lit.-artyst., wyd. 1911–12 w Warszawie i 1913–14 w Krakowie;
czasopismo artyst.,
miesięcznik artyst.-lit.,
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!